Muzykoterapia


Na czym polega terapia muzyką i tańcem w Akademii Cudów?

Wśród wielu sposobów leczenia wyróżnia się muzykoterapię. Stosuje się ją z powodzeniem we współpracy z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych czy emocjonalnych. Muzykę wykorzystuje się również jako jedną z metod relaksacyjnych wspomagających odzyskanie równowagi wewnętrznej i umożliwiających dalszy rozwój duchowy. Więcej wskazówek na ten temat znajdziesz na blogu Akademii Cudów.

Sprawdź sposoby terapii muzyką w akademii harmonijnego rozwoju

Muzyka podczas sesji terapeutycznych traktowana jest jak wyzwalacz dla nagromadzonych emocji, przeżyć oraz doświadczeń. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie harmonii w życiu, a także uzyskanie nowej energii do działania. Podczas terapii nieistotne są umiejętności muzyczne. Ważne jest jedynie zaangażowanie uczestników biorących udział w zajęciach. Wyróżnia się kilka podstawowych metod terapeutycznych. Muzykoterapia aktywna angażuje uczestników m.in. poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce czy improwizację. Alternatywą jest muzykoterapia receptywna polegająca na słuchaniu dźwięków, relaksacji i wizualizacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się leczenie przy użyciu mis tybetańskich, ich dźwięki oraz wibracje wykazują zbawienny wpływ na czynniki chorobowe wynikające z psychosomatyki i jej oddziaływania na zdrowie.Muzyka jako terapia oraz metoda rozwoju potencjału

Muzykoterapia jako jedna z form oddziaływania psycho- czy fizjoterapeutycznego wzbudza w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wśród lekarzy, psychologów oraz psychoterapeutów. To nie tylko popularna metoda leczenia, ale również sposób na osiągnięcie rozwoju osobistego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz online na stronie Akademii Cudów.